Elena Chladová

V pouhých třech letech po prodělaných neštovicích došlo u Elenky Chladové k ischemické cévní mozkové příhodě, následkem které prodělala velmi těžkou pravostrannou hemiparézu. V mozku vzniklo několik odumřelých částí a mentálně se holčička vrátila na úroveň 1,5 letého dítěte. Nemohla chodit, hýbat pravou rukou a úplně přestala mluvit. Z důvodu ložiskového poškození mozku došlo u Elenky při iCMP k afázii – má tedy poruchu schopnosti používat slova k vyjádření myšlenek a rozumět mluvenému slovu. Díky každodennímu cvičení a pravidelných fyzioterapií, ergoterapií a lázeňskou péčí se ale daří její stav zlepšit a Elenka se posouvá kupředu.

Elence jsme přispěli na rehabilitační pomůcky.

Nákladnost projektu: 11 000 Kč

Rádi byste projekty našeho fondu podpořili? Pak není nic jednoduššího než přispět libovolnou finanční částkou na účet č. 2113891822/2700. Děkujeme!