Pomohli jsme Elence Chladové

V pouhých třech letech po prodělaných neštovicích došlo u Elenky k ischemické cévní mozkové příhodě, následkem které prodělala velmi těžkou pravostrannou hemiparézu. V mozku vzniklo několik odumřelých částí a mentálně se holčička vrátila na úroveň 1,5letého dítěte. Nemohla chodit, hýbat pravou rukou a úplně přestala mluvit. Z důvodu ložiskového poškození mozku došlo u Elenky při iCMP k afázii – má tedy poruchu schopnosti používat slova k vyjádření myšlenek a rozumět mluvenému slovu. V důsledku afázie došlo u Elenky i k zasažení emociální složky osobnosti. Je hypersenzitivní a často unavená.

Elenka ale nepřestává bojovat, je velmi statečná a i přes nelehkou léčbu se nepřestává usmívat. Svojí neuvěřitelnou vůlí dělá velké pokroky. Už zase chodí a běhá. Má sice ještě problém s koordinací a rovnováhou, ale neskutečně na sobě pracuje. Díky každodennímu cvičení a pravidelných fyzioterapií, ergoterapií a lázeňskou péčí se posouvá kupředu.

Stále je každopádně nutné udržovat intenzitu cvičení a logopedie. Elenka cvičí každý den doma a pravidelně na terapiích (fyzioterapie, ergoterapie, neurovývojová terapie, logopedie, hypoterapie a plavání). Jezdí pravidelně do lázní pro intenzivnější a komplexnější péči.

Náš nadační fond přispěl Elence na rehabilitační pomůcky.

Nákladnost projektu: 11 000 Kč

Rádi byste projekty našeho fondu podpořili? Pak není nic jednoduššího než přispět libovolnou finanční částkou na účet č. 2113891822/2700. Děkujeme!