Centrum Hájek

CENTRUM HÁJEK je jedinečný sociálně-rehabilitační komplex služeb, který slouží handicapovaným dětem ve věku 1–18 let již od roku 2013. Jeho zakladatelé, Lenka a Marcel Šikovi, se rozhodli pomáhat handicapovaným dětem, když se jim samotným narodil postižený syn Samuel. Klienty centra jsou děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením s tím nejtěžším stupněm handicapu a jejich rodiny. Centrum nabízí čtyři sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitace, odlehčovací služby a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Poté, co náš fond zafinancoval již několika dětem speciální rehabilitace v Hájku, jsme podpořili také samotné centrum, a to v rámci jeho aktuálního projektu „Na čtyřech kolech míříme k Vám“. Ten je zaměřen na podporu při pořízení nového svozového automobilu Mercedes-Benz Sprinter.

Nákladnost projektu: 1 250 000 Kč

Rádi byste projekty našeho fondu podpořili? Pak není nic jednoduššího než přispět libovolnou finanční částkou na transparentní účet č. 2113891822/2700. Děkujeme!