DPS Vlčice III.

Třetí projekt, na který putuje naše pomoc v rámci Domova pro seniory Vlčice, se týká pořízení dekontaminačního přístroje MEDIVAK MV6. Jedná se o kompaktní přístroj pro dekontaminaci zdravotnických odpadů, konkrétně použitých inkontinenčních pomůcek (jednorázové pleny, plenkové kalhotky a podobně). Po použití dekontaminačního přístroje MEDIVAK MV6 je výsledný odpad zařazen jako odpad „ostatní“, který nemá žádnou nebezpečnou vlastnost. Navíc se vakuováním značně zmenší objem vloženého odpadu. Nakládání s takovýmto odpadem je podstatně snazší a levnější. Levnější likvidace, běžná přeprava, shromažďování po delší dobu, žádný zápach, žádné riziko infekce, to vše přístroj přinese.

Nákladnost projektu: 450 000 Kč

Rádi byste projekty našeho fondu podpořili? Pak není nic jednoduššího než přispět libovolnou finanční částkou na transparentní účet č. 2113891822/2700. Děkujeme!