DPS Vlčice

Domov pro seniory ve Vlčicích poskytuje už téměř 30 let služby pobytové sociální péče osobám se sníženou soběstačností. My jsme organizaci finančně podpořili v září 2021 a náš příspěvek putoval na pořízení mobilního sprchového systému, který je určen pro přímou hygienu osob ležících na lůžku a značně uleví jak seniorům, tak ošetřovatelům.

Nákladnost projektu: 132 935 Kč

Rádi byste projekty našeho fondu podpořili? Pak není nic jednoduššího než přispět libovolnou finanční částkou na transparentní účet č. 2113891822/2700. Děkujeme!