František Tauber

Františkovi odumřela kvůli nedostatku kyslíku bezprostředně po porodu čtvrtina mozku a byla mu diagnostikována DMO – pravostranná hemiparéza (ochrnuté levostranné končetiny). Odstartoval kolotoč intenzivního cvičení, lázní a terapií a díky tomu Fanda překonal původní prognózu lékařů, kteří ho klasifikovali jako nemohoucího ležáka, začal chodit, a nedávno dokonce i mluvit.

Fandovi náš nadační fond přispěl na cyklus terapií v Centru Hájek ve Šťáhlavicích, které mu velmi pomáhají.

Nákladnost projektu: 91 000 Kč

Rádi byste projekty našeho fondu podpořili? Pak není nic jednoduššího než přispět libovolnou finanční částkou na účet č. 2113891822/2700. Děkujeme!