Sebastian Mann I.

Sebastian Mann trpí opožděným psychomotorickým vývojem, spasticitou dolních končetin, trupovou hypotonií a oční vadou. Náš nadační fond zafinancoval čtyři cykly neurorehabilitace TheraSuit v Centru Hájek.

Nákladnost projektu: 232 000 Kč

Rádi byste projekty našeho fondu podpořili? Pak není nic jednoduššího než přispět libovolnou finanční částkou na transparentní účet č. 2113891822/2700. Děkujeme!