Podporujeme Centrum Hájek

Centrum Hájek – centrum sociálním služeb a TheraSuit centrum – je kouzelné místo ve Šťáhlavicích na Plzni-jihu, kde najdou podporu a pomoc handicapované děti a jejich rodiny.

Jedná se o jedinečný sociálně-rehabilitační komplex, který slouží handicapovaným dětem již od roku 2013. Jeho zakladatelé, Lenka a Marcel Šikovi, se rozhodli pomáhat handicapovaným dětem, když se jim samotným narodil postižený syn Samuel. Klienty centra jsou děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením s tím nejtěžším stupněm handicapu a jejich rodiny. Centrum nabízí služby denního stacionáře, sociální rehabilitace, odlehčovací služby a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Mimo jiné se v centru věnují metodě TheraSuit, konkrétně speciálním pohybovým terapiím. Ty jsou vhodné pro pacienty s dětskou mozkovou obrnou, vývojovými poruchami, které vedou k motorickému handicapu, s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění, kraniocerebrálního poranění nebo mozkové mrtvice nebo s hyperkinézou (zvýšená mimovolní pohyblivost svalstva, stavy dráždivosti). Pomáhají také po úrazech. Program spočívá v intenzivní léčebné tělesné výchově, ve využití stabilizačního obleku a v širokém spektru podpůrných procedur.

Poté, co náš fond zafinancoval již několika dětem rehabilitace v Hájku, jsme podpořili také samotné centrum, a to v rámci jeho aktuálního projektu „Na čtyřech kolech míříme k Vám“. Ten je zaměřen na podporu při pořízení nového svozového automobilu Mercedes-Benz Sprinter.

Nákladnost projektu: 1 250 000 Kč

Rádi byste projekty našeho fondu podpořili? Pak není nic jednoduššího než přispět libovolnou finanční částkou na transparentní účet č. 2113891822/2700. Děkujeme!